Välkommen till CARLSTRÖMSläktnamnet Carlström har inte funnits längre än från 1800-talets början
och därför kommer följande sidor börja med de namnformer
som var gängse före släktnamnet Carlström.


Vi börjar 1726 med Lars PerssonVi som gör denna sida saknar många data, bilder,
och önskemål om personliga texter för var och en
och hoppas givitvis på eventuella tips om ändringar.


Vår e-post nedan.

Ansvariga för web-sidorna: Nils-Ove och Gittan.

Åter till index