VÄLKOMMEN TILL


-- -- 1749 - 8 maj 1807

från konungariket Neapel

Kungafamiljen Fernando IV och Maria Carolina av NeapelNeapel


Gardes-kaptenen Henric George S.
och Brigadieren Domenico M. reser till SverigeFrån Neapel-Rom-Bolonga-Breccia-Milano-Como-Leipzig-Braunsweig
-Hamburg-Köpenhamn-Helsingör-Helsingborg-Stockholm-Trishult.


Domenicos resväg till Sverige från Neapel


Baron Sparres Trishult i Lannaskede som Domenico arrenderade omkr.1788-90


TRISHULT

Hustrun Anna Chatarina Svensdotter
Vi som gör denna sida saknar många data, bilder,
och önskemål om personliga texter för var och en
och hoppas givitvis på eventuella tips om ändringar.
Vår e-post nedan.

Ansvariga för web-sidorna: Nils-Ove och Gittan.

Åter till index