VÄLKOMMEN TILL


HÖGSTRÖMs SLÄKTSIDA


Vi börjar den här släktsidan med

OLOF ERIKSON


1700 - ?

Vi vet inte särskilt mycket om honom ännu, bara att han var gift med
Brigita Persdotter, född 1713, och att de tillsammans fick sonen

Lars Anders Olofsson, född 1 nov 1738.


Vi som gör denna sida saknar många data, bilder,
och önskemål om personliga texter för var och en
och hoppas givitvis på eventuella tips om ändringar.
Vår e-post nedan.

Ansvariga för web-sidorna: Nils-Ove och Gittan.
Åter till index