Då delar av denna hemsida hunnit bli obsolet och andra avsnitt innehåller information som inte längre stämmer, har jag tillfälligt stängt ner hela sidan. Jag ber om ursäkt över eventuella olägenheter detta förorsakar.

Söker Du information om någonting, som Du trodde Dig kunna hämta här, ber jag Dig att mejla mig!


HemAs parts of this site has become obsolete and other parts contains information no longer valid, I have decided to shut down the site a while. I apology for any inconveniences this may cause.

Where you looking for certain information, do not hesitate to send me an e-mail!


Home