St. Rafaels kyrkogrupp tillhör Samfundet Liberala Katolska Kyrkan i Sverige (LKK).
Vi vill förena det moderna demokratiska samhällslivet med en djup kristen mystik,
symbolrika gudstjänster och förvaltandet av de sju heliga sakramenten.
Inom LKK är varje individ en sökare,
och även om vi alla är på vandring mot
fullkomnandet i Gud Treenig, vet vi att
var och en har sin egen väg att gå.
Därför är LKK odogmatiskt och upp-
muntrar till tanke- och åsiktsfrihet.Vårt nattvardsbord är alltid öppet för
envar som närmar sig altaret med respekt
"varifrån Du än kommer och vart Du än
går". Det är vår uppfattning att ingen
människa får ställa sig mellan Gud och
en av Hans skapelser.Sidan uppdaterades senast: den 6 december 2012
All rights reserved. Copyright: Carina Carlström