1 oktober 2012

Följande enhälligt valda styrelse för Samfundet Liberala Katolska Kyrkan i Sverige har idag anmälts till Kammarkollegiet:

Sten-Bertil Jakobson, ordförande
Gunnar Kylberg, kassör
Ulf G Johansson, sekreterare
Rose-Marie Johansson, ledamot
Krister Fast, ledamot
Eva Jakobson, ledamot
Nappe Holmström Björnius, ledamot
Marianne Andersson Söderström, suppleant
Iréne Edén, suppleant
Evert Sundien, suppleant
Stefan Brauer, suppleant


29-30 september 2012

Mikaelihelgen firas traditionsenligt i St. Mikaels och Alla Änglars domkyrka på Stora Essingen i Stockholm. Program för helgen finns på Liberala Katolska Kyrkans hemsida.


21 april 2012

Maria församling i Västerås, till vilken St. Rafaels kyrkogrupp hör, håller årsmöte kl. 13.00 hemma hos biskopen.


8 april 2012

Uppståndelsemässa firas i St. Rafaels kapell kl. 11.00 med Carina som celebrant.


5 april 2012

Skärstorsdagsmässa med invigning av de heliga oljorna firas i St. Mikaels och Alla Änglars domkyrka i Stockholm kl. 11.00 med biskop Sten-Bertil som celebrant. Samåkning: kontakta Carina.


3 oktober 2011

Följande enhälligt valda styrelse för Samfundet Liberala Katolska Kyrkan i Sverige har idag anmälts till Kammarkollegiet:

Nappe Holmström Björnius, ordförande
Gunnar Kylberg, kassör
Ulf G Johansson, sekreterare
Rose-Marie Johansson, ledamot
Krister Fast, ledamot
Eva Jakobson, ledamot
Marianne Andersson Söderström, suppleant
Stefan Brauer, suppleant
Irene Eden, suppleant
Evert Sundien, suppleant


1-2 oktober 2011

Mikaelihelgen firas traditionsenligt i St. Mikaels och Alla Änglars domkyrka på Stora Essingen i Stockholm. Program för helgen finns på Liberala Katolska Kyrkans hemsida.


19 juni 2011

Biskop James A. Zinzow, Wisconsin, USA, har enhälligt valts till ny ordförande i vår biskopssynod.


16 april 2011

Maria församling i Västerås, till vilken St. Rafaels kyrkogrupp hör, håller årsmöte hemma hos biskopen.


23 mars 2011

Ordföranden i vår biskopssynod, biskop Maurice Warnon, har idag stilla avlidit efter en längre tids sjukdom. Vi ber för honom och för hans familj, vänner och andra sörjande.


21 mars 2010

Mässan i St. Rafaels kapell är tyvärr inställd p.g.a. sjukdom!


24 december 2009

Julnattsmässa firas i St. Rafaels kapell kl. 23.30 med Carina som celebrant.


27 november 2009

Det kraftigt försenade höstnumret av "Smaragden" är äntligen klart och har postats till prenumeranterna. Vi ber ödmjukast om ursäkt över att det dröjt så länge.


5 oktober 2009

Följande enhälligt valda styrelse för Samfundet Liberala Katolska Kyrkan i Sverige har idag anmälts till Kammarkollegiet:

Nappe Holmström Björnius, ordförande
Gunnar Kylberg, kassör
Carina Carlström, sekreterare
Krister Fast, ledamot
Rose-Marie Johansson, ledamot
Eva Jakobson, ledamot
Marianne Andersson Söderström, suppleant
Stefan Brauer, suppleant
Irene Eden, suppleant
Evert Sundien, suppleant


3-4 oktober 2009

Mikaelihelgen firas traditionsenligt i St. Mikaels och Alla Änglars domkyrka på Stora Essingen i Stockholm. Program för helgen finns på Liberala Katolska Kyrkans hemsida.


24 december 2008

Julnattsmässa firas i St. Rafaels kapell kl. 23.30 med Carina som celebrant.


22 december 2008

Nr. 3/2008 av "Smaragden" är klart och utskicket till prenumeranterna kan börja.


6 oktober 2008

Följande enhälligt valda styrelse för Samfundet Liberala Katolska Kyrkan i Sverige har idag anmälts till Kammarkollegiet:

Nappe Holmström Björnius, ordförande
Gunnar Kylberg, kassör
Carina Carlström, sekreterare
Krister Fast, ledamot
Rose-Marie Johansson, ledamot
Eva Jakobson, ledamot
Marianne Andersson Söderström, suppleant
Stefan Brauer, suppleant
Irene Eden, suppleant
Evert Sundien, suppleant


4 oktober 2008

Samfundet Liberala Katolska Kyrkan i Sverige håller sitt ordinarie årsmöte kl. 13.00 i St. Mikaels och Alla Änglars kyrka i Stockholm. Ombud för Maria församling i Västerås (och därmed också St. Rafaels kyrkogrupp) är Irene Eden och Carina Carlström.


16 - 17 augusti 2008

Diakon Carina Carlström, tillhörig St. Rafaels kyrkogrupp, vigs till präst i St. Mikaels och Alla Änglars domkyrka, Stora Essingen, Stockholm, lördagen den 16 augusti 2008. Tillkännagivandet finner Du bl.a. här. För vägbeskrivning m.m, var god kontakta fader Krister Fast, som ansvarar för arrangemangen i Stockholm.

Dagen efter, söndagen den 17 augusti, celebrerar Carina Carlström sin första egna mässa i ovannämnda kyrka. Därefter kommer hon främst att vara verksam i St. Rafaels kyrkogrupp i Otterbäcken.


11 augusti 2008

Nr. 2/2008 av "Smaragden" är klart och har postats till medlemmarna.


29 juni 2008

Biskop Sten-Bertil celebrerar dop, mässa med konfirmation samt läkegudstjänst i St. Rafaels kapell.


26 april 2008

St. Maria församling, till vilken St. Rafaels kyrkogrupp hör, håller sitt årsmöte hemma hos ordföranden Eva Jakobson, Solrosgatan 16, Västerås, med start kl. 14.00.


16 april 2008

Vi nås av budet att fader Johannes Ritzers hustru Ina har avlidit efter lång tids sjukdom. Förböner och rekviem kommer att hållas någon av de närmaste dagarna i St. Rafaels kapell.

Nr. 1/2008 av "Smaragden" är klart och sänds ut till prenumeranterna.


20 mars 2008

Klerikala synoden håller sitt vårmöte i Stockholm direkt efter Skärtorsdagsmässan. Från vår församling deltar biskop Sten-Bertil Jakobson och diakon Carina Carlström.


20 december 2007

Julnumret (nr. 3-4/2007) av "Smaragden" är klart och ivägskickat till prenumeranterna.


1 oktober 2007

Följande enhälligt valda styrelse för Samfundet Liberala Katolska Kyrkan i Sverige har idag anmälts till Kammarkollegiet:

Nappe Holmström Björnius, ordförande
Gunnar Kylberg, kassör
Fredrik Falknert, sekreterare
Krister Fast, ledamot
Rose-Marie Johansson, ledamot
Eva Jakobson, ledamot
Marianne Andersson Söderström, suppleant
Stefan Brauer, suppleant
Irene Eden, suppleant
Evert Sundien, suppleant


29 september 2007

Samfundet Liberala Katolska Kyrkan i Sverige håller sitt ordinarie årsmöte kl. 13.00 i St. Mikaels och Alla Änglars kyrka i Stockholm. Ombud för Maria församling i Västerås (och därmed också St. Rafaels kyrkogrupp) är Irene Eden och Carina Carlström.


1 september 2007

Efter många om och men (sjukdom m.m.) har vi äntligen lyckats få ihop, trycka och sända iväg nr. 1-2/2007 av "Smaragden".


18 augusti 2007

Klerikala synoden håller sitt höstmöte i Västerås. Från vår församling deltar biskop Sten-Bertil Jakobson och diakon Carina Carlström.


5 april 2007

Klerikala synoden håller sitt vårmöte i Stockholm. Från vår församling deltar biskop Sten-Bertil Jakobson och diakon Carina Carlström.


20 december 2006

Nr. 3/2006 av "Smaragden" är färdigtryckt och går ut till prenumeranterna.


19 oktober 2006

St. Rafaels kyrkogrupp och kapell firar fyraårsjubileum.


14-15 oktober 2006

Den episkopala synoden (General Episcopal Synod, GES) sammanträder i Nederländerna.


2 oktober 2006

Den nya styrelsen för Samfundet Liberala Katolska Kyrkan i Sverige anmäldes idag till Kammarkollegiet:

Nappe Holmström Björnius, ordförande
Fredrik Falknert, sekreterare
Gunnar Kylberg, kassör
Krister Fast, ledamot
Rose-Marie Johansson, ledamot
Eva Jakobson, ledamot
Stefan Brauer, suppleant
Irene Eden, suppleant
Marianne Andersson Söderström, suppleant
Evert Sundien, suppleant


1 oktober 2006

Efter mässan kl. 13.00 i St. Mikaels och Alla Änglars kyrka i Stockholm hålles höstens klerikala synod. För St. Rafaels kyrkogrupp deltar biskop Sten-Bertil Jakobson och diakon Carina Carlström.


30 september 2006

Kl. 13.00 håller Samfundet Liberala Katolska Kyrkan i Sverige sitt ordinarie, stadgeenliga årsmöte i St. Mikaels och Alla Änglars kyrka, Flottbrovägen 5, Stora Essingen i Stockholm. Som ombud för St. Maria församling deltar Carina Carlström och Eva Jakobson.


25 - 28 maj 2006

Samfundet Liberala Katolska Kyrkan i Sverige samlas i Skåne för vårsamling. Den mesta tiden tillbringas på Klintadal (för vägbeskrivning, kontakta Stefan Brauer), men ett par aktiviteter hålls inne i Lund, Petersgården. Mellan aktiviteterna finns gott om tid för umgänge och samtal.

Torsdag:
18.00 Samling och kvällsmat
20.00 Completorium
21.00 Kvällskaffe/te

Fredag:
07.00-09.00 Frukost
09.00 Prima
12.00 Middag
16.00 Ceremoniträning för kleresiet (Lund)
19.00 Kvällsmat

Lördag:
07.00-09.00 Frukost
11.00 Mässa med prästvigning av Stefan Brauer (Lund)
13.30 Buffé (Lund)
19.00 Kvällsmat
21.00 Completorium

Söndag:
07.00-09.00 Frukost
10.30 Pontifikalmässa, Stefan Brauer celebrerar
12.00 Middag
Sedan städning och avfärd

För detaljerad information och priser, kontakta Nappe Holmström-Björnius


8 april 2006

Maria församling i Västerås (där vi ingår) håller årsmöte hemma hos ordföranden Eva Jakobson kl. 11.00.


25 - 26 mars 2006

Biskop Sten-Bertil Jakobson med hustru Eva besöker oss under helgen. På lördagskvällen firas Mariaandakt, ministrerad av sr. Tina och sr. Carina. På söndagen celebrerar biskopen mässa med nattvard. Sr. Tina predikar. Helgens tema är Marie Bebådelse.


22 november 2005

I eftermiddags nåddes vi av beskedet att vår broder i Maria församling i Västerås - fader Alexius Edén - gått in i Ljuset efter en lång tids svår sjukdom. Vi ber för honom och för hans anhöriga.


23 oktober 2005

Biskop Sten-Bertil Jakobson celebrerar mässa med nattvard i St. Rafaels kapell kl. 11.00 till åminnelse av invigningen av kapellet för 3 år sedan.


3 oktober 2005

Den nya styrelsen för Samfundet Liberala Katolska Kyrkan i Sverige anmäldes idag till Kammarkollegiet:

Nappe Holmström Björnius, ordförande (omval)
Krister Fast, sekreterare (ett år kvar av sitt mandat)
Gunnar Kylberg, kassör (omval)
Rose-Marie Johansson, ledamot (ett år kvar av sitt mandat)
Eva Jakobson, ledamot (nyval)
Stefan Brauer, suppleant (fyllnadsval)
Irene Eden, suppleant (nyval)
Marianne Andersson Söderström, suppleant (omval)


2 oktober 2005

Under mässan kl. 13.00 i St. Mikaels och Alla Änglars kyrka i Stockholm vigs Carina Carlström från St. Rafaels kyrkogrupp till diakon.


1 oktober 2005

Kl. 13.00 håller Samfundet Liberala Katolska Kyrkan i Sverige sitt ordinarie, stadgeenliga årsmöte i St. Mikaels och Alla Änglars kyrka, Flottbrovägen 5, Stora Essingen i Stockholm. Som ombud för St. Maria församling deltar Carina Carlström, Eva Jakobson och Emmy Rastin.


11 september 2005

Kl. 18.00 håller St. Maria församling - till vilken St. Rafaels kyrkogrupp hör - styrelsemöte i Västerås.


9 - 11 september 2005

St. Mikaels och Alla Änglars församling i Stockholm inbjuder till Inspirationsdagar denna helg. Schemat ser ut som följer:

Fredag:
18.30 Sakramental Välsignelseandakt (Benediktion)
          därefter samvaro och information om helgens aktiviteter

Lördag:
09.30 Fika och smörgås
10.00 Läkegudstjänst
11.00 Mässans historia - föredrag av teologie kandidaten Mats Brandt
12.30 Lunch
13.30 Samtal kring församlingen som lärande miljö - lett av församlingspedagogen Jenny Kåstad
15.30 Mystikens sex vägar - föredrag av Mats Brandt
17.30 Middag och festligheter

Söndag:
11.00 Mässa med biskop Sten-Bertil som celebrant
          därefter "kyrkbrunch"
13.45 Att bevara tystnaden: om tystnadsplikten
          därefter klerikal synod för kyrkans diakoner, präster och biskopar


4 september 2005

Biskop Maurice Warnon (regionalbiskop för bl.a. USA, Canada och Belgien) har enhälligt valts till ny presiderande biskop för vår synod.


13 juli 2005

Sommarnumret av "Smaragden" är klart och de första exemplaren utskickade till prenumeranterna. Senast till helgen skall samtliga prenumerationsexemplar vara postade.


14 juni 2005

Vår presiderande biskop, Tom Degenaars, avled idag stilla i sitt hem i Arnhem, Nederländerna, efter en tids sjukdom. Vi ber för honom och för hans anhöriga.







All rights reserved. Copyright: Carina Carlström