Planerade gudstjänster under 2012:

Skärtorsdag 5 april kl. 11.00       Mässa: Nattvardens instiftande, de heliga oljorna konsekreras       celebrant: Biskop Sten-Bertil - OBS! Plats: St. Mikaels och Alla Änglars domkyrka, Stockholm
Påskdagen 8 april kl. 11.00 Mässa: Jesu uppståndelse celebrant: sr. Carina
Måndag 24 december kl. 23.00 Julnattsmässa       celebrant: sr. CarinaFör mer information om mässor och andra gudstjänster i St. Rafaels kapell, kontakta Carina Carlström .


Vill Du, så firar vi gärna en tidebön med Dig. Du kan också få material om LKK, samtala med Carina Carlström (ansvarig präst på plats för kyrkogruppens verksamhet) eller bara umgås under avkopplade former.

För att någon säkert skall finnas på plats för att ta emot Dig, ber vi Dig att först ringa 0551 - 22148 och kontrollera att vi är hemma.

Varmt välkommen!All rights reserved. Copyright: Carina Carlström