St. Rafaels kyrkogrupp tillhör Samfundet Liberala Katolska Kyrkan i Sverige (LKK).
Kyrkans officiella hemsida har adress:

www.lkk.se
LKK tillhör den internationella episkopala synoden:

Liberal Catholic Church
Det finns också andra grenar på det liberalkatolska trädet, som i det stora hela delar samma syn på liturgi och gudstjänstliv men som har helt eller delvis andra teologiska grundsyner. Dessa är inte på något sätt kopplade till LKK och lyder under sina egna internationella episkopala synoder.

Liberal Catholic Church International

Fria Universella KyrkanAll rights reserved. Copyright: Carina Carlström