"Smaragden" är St. Rafaels kyrkogrupps kombinerade kyrkoblad och tidskrift. Den utkommer med tre nummer varje år - vår, sommar och höst/vinter.

Varje nummer av "Smaragden" innehåller de fasta avdelningarna Rapporter och Gudstjänstschema. I övrigt innehåller tidskriften artiklar skrivna av såväl LKK-medlemmar som andra personer, som på ett eller annat sätt har anknytning till LKK.

Redaktör och ansvarig utgivare är: Carina Carlström. Carina är präst och ansvarig på plats för kyrkogruppens verksamhet.

Det går alldeles utmärkt att prenumerera på "Smaragden"! Skriv till:

St. Rafaels kyrkogrupp
c/o Carina Carlström
Amnevägen 34
547 72 OTTERBÄCKEN

Det är viktigt att Du uppger tydliga uppgifter om Ditt namn och Din adress.

Med det första numret Du får sänds ett brev med information om vårt kontonummer, och när Du gör Din betalning behöver vi veta dels vem Du är och dels vilket/vilka år Din prenumeration gäller för. En prenumeration kostar 70 kronor/år och pengarna går oavkortat till tryckkostnader och porto.

Vill Du köpa ett enskilt nummer av "Smaragden", så går det naturligtvis bra. De kostar 15 kronor/st inklusive porto.







All rights reserved. Copyright: Carina Carlström