St. Rafaels kyrkogrupp tillhör Samfundet Liberala Katolska Kyrkan i Sverige. Våra lokaler är för närvarande inrymda i en villa i Otterbäcken, adress Amnevägen 34.

Till skillnad mot de flesta övriga församlingar och kyrkogrupper i Sverige, har St. Rafaels kyrkogrupp inte någon direkt utåtriktad verksamhet. Det betyder inte att vi inte med öppen famn välkomnar besökare! Här finns alltid någon som kan svara på frågor, erbjuda ett lyssnande öra under tystnadsplikt och/eller fira gudstjänst. Mässa firas vid de större festdagarna i enlighet med LKK:s liturgiska kalender. Sådana tillfällen annonserar vi givetvis ut i vårt gudstjänstschema! I övrigt kan vår präst sr. Carina vid behov förmedla sakramenten dop, de sjukas smörjelse och begravning. Ett par gånger om året firar vi Vigilia.

St. Rafaels stora uppgift är dock dels att hålla förböner (vilket sker dygnet runt, året om) och dels att i mån av möjlighet ta emot enstaka reträttgäster. Önskemål om förbön tar vi framför allt emot via post, e-post eller telefon, men du kan också komma hit och skriva ner din förbön på en lapp som sedan förs inför Guds altare många gånger dagligen under tre veckors tid. Behöver du bönestöd under längre tid, så skriver du det.

Vill du att vi ber för dig eller för någon annan?
Hör av dig till oss!

OBS! För närvarande kan St. Rafaels kyrkogrupp inte ta emot reträttgäster.
Vi ber att få återkomma då detta åter blir möjligt.All rights reserved. Copyright: Carina Carlström